در وسایل نقلیه موتوری که دارای مکانیزم ترمز کاسه ای می باشند، چرخ به کاسه چرخ متصل است که سیستم ترمز کاسه ای درون کاسه چرخ قرار دارد. وظیفه ی کاسه چرخ محافظت از ترمز در برابر گرد و خاک و رطوبت است. قسمت داخلی کاسه چرخ توخالی است . صفحه پشتی در قسمت تو خالی کاسه چرخ وظیفه نگهداری مجموعه ترمز کاسه ای را بر عهده دارد. تصویر مجموعه ترمز و فنر های مارپیچ بصورت دمونتاژ شده در شکل زیر قابل مشاهده است.

اجزای ترمز کاسه ای

در شکل بالا مشاهده میشود که کفشک های ترمز بصورت تقریبا نیم دایره ای برای تماس با سطح داخلی کاسه ساخته شده اند. در اغلب طراحی ها معمولا از یک جفت  کفشک در هر کاسه چرخ استفاده میشود. کفشک های ترمز در سطح خارجی خود دارای لنت می باشند. هرکدام از کفشک ها از یک سمت توسط پین لنگر که به صفحه ترمز متصل است ثابت شده اند. وقتی راننده پدال ترمز را فشار میدهد نیروی هیدرولیکی از سیلندر ترمز باعث فشرده شدن کفشک ها و چسبیدن آنها به سطح داخلی کاسه چرخ میشود بنابراین ایجاد نیروی اصطکاک بین لنت ها و کاسه چرخ سبب کاهش سرعت یا توقف وسیله نقلیه خواهد شد و هنگامی که ترمز رها میشود فنرهای متصل به کفشک ها سبب بازگشت لنت به حالت اولیه خود میشوند.

 

نمای شماتیک ترمز کاسه ای

مقدار نیروی اصطکاک ضربدر شعاع کاسه چرخ گشتاوری را خواهد داد که گشتاور ترمز نامیده میشود و با میزان توانایی یک ترمز در نگه داشتن چرخ نسبت مستقیم دارد.
فنرهای بازگشتی فنرهایی هستند که بین کفشک ها قرار می گیرند که وظیفه آنها ایجاد فاصله مساوی بین دو کفشک و کاسه چرخ است که اگر این فاصله مساوی نباشد یا به دلایل مختلف یکی از فنرها نسبت به دیگری سفت تر یا گشاد تر شود باعث زودتر تمام شدن یکی از لنت ها نسبت به دیگری خواهد شد.

عملکرد ترمز دستی

در خودروهایی که دارای ترمز کاسه ای هستند، ترمز دستی نیز از طریق این سیستم عمل میکند بصورتی که وقتی ترمز دستی کشیده میشود سیم ترمز باعث کشیده شدن اهرم ترمز دستی در داخل کاسه چرخ شده و سبب چسبیدن لنت ها به کاسه و در نهایت توقف خودرو میشود.

منبع mechanicalengineeringblog