ماه: خرداد ۱۳۹۵

مهندسی به کمک کامپیوتر (CAE)

مهندسی به کمک کامپیوتر یا (Computer-aided engineering (CAE استفاده گسترده از کامپیوتر به منظور شبیه سازی و تحلیل وظایف می باشد که شامل موارد زیر است: تحلیل اجزا محدود (Finite Element Analysis (FEA دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics (CFD دینامیک قطعات چند تکه (Multibody dynamics (MBD بهینه سازی  optimization نرم افزارهایی که در این زمینه ها تولید و استفاده میشوند نرم افزارهای CAE گفته میشوند. از این نرم افزارها برای آنالیز و پیش بینی رفتار قطعات و سازه ها در شرایط مختلف استفاده میشود. مهندسی به کمک کامپیوتر در شاخه های مختلفی از قبیل صنایع خودروسازی، هوانوردی، فضایی و دریایی...

بیشتر بخوانید

مقایسه موتورهای کاربراتور و انژکتور

برای مقایسه اینکه کدامیک از موتورهای کاربراتور یا انژکتور عملکرد بهتری دارند ابتدا لازم است از طرز کار این موتورها آگاه شویم. عملکرد بهتر موتورهای کاربراتور یا انژکتور بستگی به میزان سوختی دارند که آنها وارد سیلندرهای موتور می کنند. موتورهای کاربراتور و انژکتور هردو با وارد کردن هوا و سوخت به داخل سیلندر باعث ایجاد حرکت میشوند. موتورهای کاربراتور کاربراتور دارای مسیرهایی است که از طریق آن سوخت وارد محفظه احتراق میشود و میزان این سوخت وارد شده بستگی به مقدار هوایی دارد که میتواند وارد سیلندر شود. بزرگترین مسئله ای که اینجا پیش می آید این است که کاربراتور نمی...

بیشتر بخوانید

مقایسه موتورهای دیزلی و بنزینی

مقایسه بین موتورهای دیزلی و بنزینی شامل جنبه هایی شامل کار، فشار، احتراق، سیکل، نسبت تراکم، راندمان حرارتی، سرعت موتور و هزینه های نگهداری را در بر می گیرد. در جدول زیر تفاوت های بین موتور دیزل و بنزینی لیست شده است.   موتور بنزینی موتور دیزل 1 ترکیب شدن سوخت و هوا در مرحله مکش وارد شدن فقط هوا در مرحله مکش 2 فشار در مرحله تراکم 10 بار است. فشار در مرحله تراکم 35 بار است. 4 احتراق به کمک شمع ها صورت می گیرد. احتراق تحت فشار 35 بار و دمای 600 درجه ساتیگراد صورت میگیرد. 6...

بیشتر بخوانید

چرخه اتو

چرخه اتو دارای دو فرآیند هم حجم و دو فرآیند هم فشار است و گرما در طی دو فرآیند هم حجم تغییر پیدا می کند. 1-2 فرآیند آدیاباتیک تراکمی 2-3 فرآیند هم حجم با افزایش گرما 3-4 فرآیند آدیاباتیک انبساطی 4-1 فرآیند هم حجم با کاهش گرما   روابط مقدار گرمای تولید شده در فرآیند 3-2 مقدار گرمای از دست رفته در فرآیند 1-4 بازده گرمایی سیکل اتو   منبع:...

بیشتر بخوانید

چرخه دیزل

در شکل زیر چرخه استاندارد دیزل روی نمودار p-v و T-s نشان داده شده است. این سیکل در موتورهای دیزلی بکار میرود. موتورهای دیزلی به عنوان موتورهای احتراقی تراکمی نیز نام برده میشوند. این چرخه شامل دو فرآیند آدیاباتیک برگشت پذیر، یک فرآیند هم فشار و یک فرآیند هم حجم بازگشت پذیر است.   1-2 فرآیند برگشت پذیر تراکمی آدیاباتیک 2-3 فرآیند هم فشار 3-4 فرآیند برگشت پذیر انبساطی آدیاباتیک 4-1 فرآیند هم حجم   بازدهی گرمایی که  در آن rk = v1/v2 ضریب تراکم re = v4/v3 ضریب انبساط rc = v3/v2 نسبت انقطاع است. بازه نرمال برای ضریب تراکم...

بیشتر بخوانید

خبرنامه

تازه ها