مقایسه بین موتورهای دیزلی و بنزینی شامل جنبه هایی شامل کار، فشار، احتراق، سیکل، نسبت تراکم، راندمان حرارتی، سرعت موتور و هزینه های نگهداری را در بر می گیرد. در جدول زیر تفاوت های بین موتور دیزل و بنزینی لیست شده است.

 موتور بنزینیموتور دیزل
1ترکیب شدن سوخت و هوا در مرحله مکشوارد شدن فقط هوا در مرحله مکش
2فشار در مرحله تراکم 10 بار است.فشار در مرحله تراکم 35 بار است.
4احتراق به کمک شمع ها صورت می گیرد.احتراق تحت فشار 35 بار و دمای 600 درجه ساتیگراد صورت میگیرد.
6موتورهای بنزینی تحت سیکل اوتو عمل می کنند.موتورهای دیزل تحت سیکل دیزل عمل می کنند.
7راندمان حرارتی 26 درصد است.راندمان حرارتی نزدیک 40 درصد است.
9استارت زدن به دلیل ضریب تراکم کمتر سریعتر است.استارت زدن به دلیل ضریب تراکم بالا کمی دیرتر است.
10وزن کمتری دارند.وزن بیشتری دارند.
13موتورهای بنزینی سرعت بیشتری تولید میکنند.موتورهای دیزلی موتورهای سرعت پایین هستند.
14موتورهای بنزینی روی وسایل نقلیه سبک مثل خودرو های سواری، موتورسیکلت ها یا حتی هواپیما ها نصب میشود.موتورهای دیزلی معمولا روی وسایل نقلیه سنگین مثل کامیون ها، اتوبوس ها و تراکتورها نصب میشوند.

 

منبع: mechanicalengineering