مقایسه بین بنزین و گاز LPG  که در خودروها استفاده میشود میتواند شامل میزان مصرف سوخت، عدد اوکتان، سرعت اشتعال، دمای شعله و… شود که در جدول زیر به آن می پردازیم:

  

استفاده از بنزین

استفاده از گاز LPG

1مصرف سوخت کمتر از گاز است.مصرف سوخت LPG حدود 10 درصد بیشتر از بنزین است.
2عدد اوکتان بنزین معمولی حدود 81 است.عدد اوکتان LPG حدود 110 است.
3احتراق موتور با استفاده از بنزین به نرمی گاز نیست.به دلیل ضریب اوکتان بالای گاز، احتراق در موتور به راحتی انجام میشود و ضربه از بین میرود.
4دارای سرب می باشد.بدون سرب است.
5بوی بنزین میتواند آزار دهنده باشد.بدون بو است.
6در هنگام ترکیب شدن بنزین و هوا در داخل سیلندر لایه ای از چربی و کربن به دیواره سیلندر می چسبد که این کربن سیاه رنگ در نهایت توسط روغن موتور شسته میشود. اما سبب کاهش عمر موتور و عمر روغن میشود.به دلیل اینکه سوختن LPG ازلایه کربن روی بدنه داخلی سیلندر ایجاد نمی کند عمر موتور حدود 50 درصد بیشتر میشود و روغن موتور نیز دیرتر سیاه میشود.
7عمر شمع ها کم تر ست.به دلیل کمتر بودن تولید کربن، عمر شمع ها بیشتر است.
8به دلیل ضریب انرژی بالاتر بنزین نسبت به LPG قدرت و شتاب خروجی موتور بیشتر است.قدرت تولیدی موتور کمتر است.