دسته: مفاهیم پایه

چرخه دیزل

در شکل زیر چرخه استاندارد دیزل روی نمودار p-v و T-s نشان داده شده است. این سیکل در موتورهای دیزلی بکار میرود. موتورهای دیزلی به عنوان موتورهای احتراقی تراکمی نیز نام برده میشوند. این چرخه شامل دو فرآیند آدیاباتیک برگشت پذیر، یک فرآیند هم فشار و یک فرآیند هم حجم بازگشت پذیر است.   1-2 فرآیند برگشت پذیر تراکمی آدیاباتیک 2-3 فرآیند هم فشار 3-4 فرآیند برگشت پذیر انبساطی آدیاباتیک 4-1 فرآیند هم حجم   بازدهی گرمایی که  در آن rk = v1/v2 ضریب تراکم re = v4/v3 ضریب انبساط rc = v3/v2 نسبت انقطاع است. بازه نرمال برای ضریب تراکم...

بیشتر بخوانید

فورج

فرآیند فورج یا آهنگری شاید قدیمی ترین عملیات شکل دهی فلز در طول تاریخ باشد که ابزارها با چکش و فلز مذاب تولید می شدند. فرآیند فورج در واقع ایجاد قطعات دلخواه بوسیله ریختن فلز مذاب داخل قالب فورج میباشد که بسته به نوع قطعه، قالب فورج میتواند باز یا بسته باشد. در فورج قالب باز، قطعه مذاب داخل قالب فشرده شده و بوسیله چکش و ضربات پی در پی به شکل دلخواه در میاید. در فورج قالب بسته، قطعه مذاب داخل قالبی که کاملا بسته است فشرده میشود و به شکل قالب در میاید. انواع روش های فورج 1....

بیشتر بخوانید

فرآیند دایکاست

دایکاست فرآیند تولید قطعات با ابعادی دقیق و با سطحی صیقلی یا بافتی می باشد. این فرآیند با تزریق فلز مذاب با سرعت بالا تحت فشار زیاد به داخل قالب فولادی انجام می شود. در مقایسه با دیگر فرآیند های قالبگیری، دایکاست در بالاترین میزان سرعت و فشار عمل می کند که سرعت بالا باعث جریان متلاطم میشود. فرآیند دایکاست کوتاهترین فرآیند تولید قطعات فلزی از ماده مذاب به محصول نهایی می باشد. برای ساخت قالب های دایکاست عمده ترین مواد مورد استفاده معمولا فولاد قالب، فولاد ابزار، کاربید تنگستن و… است. استفاده از دایکاست برای تولید قطعاتی است که...

بیشتر بخوانید

قانون جاذبه نیوتون

نیوتون قانون جاذبه را در سال 1687 منتشر کرد. به گفته او: هر ذره ای از ماده ذرات دیگر مواد را با نیرویی مستقیم و متناسب با جرم  آن و معکوس با مجذور فاصله آنها جذب می کند. بنابراین نیروی جاذبه بین دو جرم m1  و m2  که با فاصله r  از یکدیگر قرار دارند برابر است با: که G ثابت گرانش است و برابر است با G = 6.674×10-11 N.m2/Kg2 = 6.674×10-11 dyne.cm2/g-2 [G] = [M-1L3T-2] گرانش براساس قانون گرانش نیوتون، جاذبه نیرویی است که بین دو جسم است و آنها را به سمت هم جذب می کند....

بیشتر بخوانید

خبرنامه

تازه ها