مخازن تحت فشار مخازنی هستند که با هدف نگهداری سیالات در دما و فشار خاص طراحی میشوند. مخازن تحت فشار متناسب با نوع کارکردشان نام گذاری میشوند؛ بطور مثال برج های تقطیر مخازن تحت فشاری هستند که در صنعت نفت و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند؛ همچنین راکتورها نیز مخازن تحت فشاری هستند که به منظور ایجاد واکنش های شیمیایی از یک مقدار ماده ورودی استفاده میشوند.

[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]