در لینک های زیر می توانید آموزشهای SOLIDCAM 2015 را در قالب فایل pdf دانلود کنید.

IMACHINING
ویژگی های جدید SOLIDCAM 2015 IMACHINING
ویژگی های جدید iMachining 2D و 3D در SolidCAM 2015.[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]


فرزکاری
فرزکاری 2.5 محور
فرزکاری 2.5 محور و همه آموزش های وابسته.[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]


[PDF]

فایل های تمرین


[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]

HSR/HSM
ماشینکاری SolidCAM 2015 HSR/HSM.
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]


[PDF]

فایل های تمرین


[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]


HSS
ماشینکاری SolidCAM 2015 HSS
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]


[PDF]

فایل های تمرین


[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
تراشکاری
تراش کاری و تراش-فرز در SolidCAM 2015

دانلود


[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
فایل های تمرین


[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]