استفاده از اسکن سه بعدی به منظور مهندسی معکوس

فرآیند مهندسی معکوس نیاز به بررسی دقیق از قطعه در دست و شناسایی ساختار هر جز از قطعه مونتاژ شده دارد. این فرآیند ملزم به دانستن روش تولید هر قطعه می باشد. این تکنیک برای تولید محصولاتی که اطلاعات ناقص از آن در دسترس است و یا فرآیند ساخت آن نامشخص است بسیار مناسب می باشد. یکی از مشکلاتی که در فرآیند مهندسی معکوس گریبان گیر می باشد آن است که در برخی موارد دمونتاژ کردن قطعات به ساختارهای جدا از هم، دشوار و گاها غیر ممکن است. در این حالت اندازه گیری ابعاد دقیق قطعه دشوار خواهد بود. همچنین به...

بیشتر بخوانید