انواع بستن تسمه؛ مزایا و معایب

تسمه نوعی نوار حلقه شده از ماده ای انعطاف پذیر است که دو یا چند شفت را به هم متصل میکند. یک تسمه در فاصله ای مناسب میتواند قدرت را به راحتی بین شفت ها منتقل کند. تسمه ها به منظور انتقال قدرت از منبع حرکتی برای ایجاد حرکت نسبی به شفت یا پولی دیگر استفاده میشوند. انواع بستن تسمه در سیستم های جفت پولی، اتصال پولی ها از طریق تسمه به دو صورت باز یا عرضی تقسیم بندی میشود. تسمه با حالت باز این حالت برای سیستم هایی استفاده میشود که میبایست چرخش پولی های متحرک و محرک هم...

بیشتر بخوانید