مقایسه موتورهای دیزلی و بنزینی

مقایسه بین موتورهای دیزلی و بنزینی شامل جنبه هایی شامل کار، فشار، احتراق، سیکل، نسبت تراکم، راندمان حرارتی، سرعت موتور و هزینه های نگهداری را در بر می گیرد. در جدول زیر تفاوت های بین موتور دیزل و بنزینی لیست شده است.   موتور بنزینی موتور دیزل 1 ترکیب شدن سوخت و هوا در مرحله مکش وارد شدن فقط هوا در مرحله مکش 2 فشار در مرحله تراکم 10 بار است. فشار در مرحله تراکم 35 بار است. 4 احتراق به کمک شمع ها صورت می گیرد. احتراق تحت فشار 35 بار و دمای 600 درجه ساتیگراد صورت میگیرد. 6...

بیشتر بخوانید