10 دستاورد شگفت انگیز ناسا

در اول اکتبر سال 1958 ناسا تبدیل به یک سازمان صنعتی در زمینه هوافضا شد. در این مطلب مروری داریم به 10 دستاورد این سازمان که بسیار قابل توجه بوده و قدم مهمی را در عرصه فضایی و علمی برداشته است. برنامه شاتل فضایی در سال 1972 ناسا برنامه شاتل فضایی را آغاز کرد که تا سال 2011 ادامه داشت. در بین دوره سی ساله بین سالهای 1981 تا 2011 ناسا توانست بیش از 300 فضانورد را به مدار پایینی زمین بفرستد. آپولو 11 اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که توانست انسان را (یوری گاگارین) به فضا بفرستد...

بیشتر بخوانید