فرآیند جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت (THERMIT WELDING) جوشکاری قطعات با استفاده از فولاد مذاب در اطراف قطعه جوش را جوشکاری ترمیت می نامند که بسیار شبیه جوشکاری ذوبی (fusion welding) است. در این فرآیند هیچگونه قوس الکتریکی و یا شعله وجود ندارد و بوسیله واکنش هایی که منجر به تولید گرما در دماهای بالا مبشود صورت میگیرد. قاعده ی کلی این نوع جوشکاری براساس استفاده از واکنش گرمایی حرارتی برای جوشکاری در وضعیت پلاستیک و فشار مکانیکی برای ایجاد اتصال بطور همزمان می باشد. این نوع جوشکاری بستگی به واکنش شیمیایی بین اکسید آهن و آلومینیوم دارد.این واکنش تنها 30 ثانیه به طول...

بیشتر بخوانید