برچسب: جوشکاری

فرآیند جوشکاری لیزر حالت جامد

کلمه لیزر (LASER) مخفف تقویت نور بوسیله انتشار تشعشعات تحریک شده می باشد. دو نوع جوشکاری لیزر عموما رایج است جوشکاری لیزر حالت جامد و جوشکاری لیزر حالت گازی است. که در اینجا حالت جامد را بررسی می کنیم. اساس عملکرد جوشکاری لیزر از نوع حالت جامد بر مبنای تبدیل انرژی نور به انرژی گرمایی می باشد. که در آن انرژی نور از طریق منبع لیزر که یک رسانه جامد مثل  یاقوت مصنوعی(کروم و آلومینیوم اکسید) بصورت میله است در قالب نور تک رنگ تولید میشود. این میله بوسیله لوله فلش که شامل زنون یا کریپتون میباشد محصور شده است....

بیشتر بخوانید

فرآیند جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت (THERMIT WELDING) جوشکاری قطعات با استفاده از فولاد مذاب در اطراف قطعه جوش را جوشکاری ترمیت می نامند که بسیار شبیه جوشکاری ذوبی (fusion welding) است. در این فرآیند هیچگونه قوس الکتریکی و یا شعله وجود ندارد و بوسیله واکنش هایی که منجر به تولید گرما در دماهای بالا مبشود صورت میگیرد. قاعده ی کلی این نوع جوشکاری براساس استفاده از واکنش گرمایی حرارتی برای جوشکاری در وضعیت پلاستیک و فشار مکانیکی برای ایجاد اتصال بطور همزمان می باشد. این نوع جوشکاری بستگی به واکنش شیمیایی بین اکسید آهن و آلومینیوم دارد.این واکنش تنها 30 ثانیه به طول...

بیشتر بخوانید

فرآیند جوشکاری مقاومتی اصطکاکی

فرآیند جوشکاری مقاومتی اصطکاکی شبیه جوشکاری نقطه ای با وجود فشار و جریان برق جوشکاری است. ازینرو در این فرایند گرمای جوشکاری در یک یا هردو قطعه کاری ایجاد میشود. عملیات: وقتی جریان برق جوشکاری از قطعه عبور میکند مقداری گرما در قطعات ایجاد میشود و در اثرمقاومت الکتریکی در فصل مشترک دو قطعه و همچنین فشار، دو قطعه به هم متصل شده و قسمت ذوب شده تبدیل به جوش خواهد شد که خال جوش گفته میشود. تعداد خال های جوش که در یک اتصال باعث ایجاد تماس مناسب بین دو قطعه میشود دارای اهمیت می باشد. تعداد خال...

بیشتر بخوانید

خبرنامه