برچسب: دانلود کتاب

انتقال حرارت سنجل

سال 2014 | 991 صفحه | ISBN: 9780073398181 | 23 MB Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications :عنوان اصلی Yunus Cengel, Afshin Ghajar :نویسنده McGraw-Hill :ناشر دانلود رمز...

بیشتر بخوانید

خبرنامه