دینامیک هیبلر

سال 2015 | 791 صفحه | ISBN: 9780133915389 | 37 MB Engineering Mechanics: Dynamics (14th Edition) :عنوان اصلی Russell C. Hibbeler :نویسنده Prentice Hall :ناشر دانلود رمز...

بیشتر بخوانید