ماشینکاری و تکنولوژی CNC

سال 2013 | 884 صفحه | ISBN: 9780077805418 | 85 MB  Machining and CNC Technology :عنوان اصلی Michael Fitzpatrick :نویسنده McGraw :ناشر دانلود رمز...

بیشتر بخوانید