انواع پرینترهای سه بعدی

استفاده از پرینترهای سه بعدی در صنعت، شیوه ی نوپایی است که اگرچه هنوز فراگیر نشده است اما پتانسیل بالایی برای استفاده صنایع در آینده خواهد داشت. افزایش فروش پرینترهای سه بعدی گواه بر این امر است بطوریکه در سال 2014 تعداد فروش این دستگاه ها 108,151 بود و در سال 2015 به 217,350 عدد رسید که نشان دهنده افزایش دوبرابری این محصول است. پیش بینی می‌‌‌‎شود که تا سال 2018 فروش پرینترهای سه بعدی به 2,300,000 عدد برسد. پرینترهای 3 بعدی میتوانند در صنایع هوافضا،پزشکی، غذایی، نظامی، خودروسازی و ساخت اندام مصنوعی بدن مورد استفاده قرار بگیرند. این نوع...

بیشتر بخوانید