مهندسی به کمک کامپیوتر (CAE)

مهندسی به کمک کامپیوتر یا (Computer-aided engineering (CAE استفاده گسترده از کامپیوتر به منظور شبیه سازی و تحلیل وظایف می باشد که شامل موارد زیر است: تحلیل اجزا محدود (Finite Element Analysis (FEA دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics (CFD دینامیک قطعات چند تکه (Multibody dynamics (MBD بهینه سازی  optimization نرم افزارهایی که در این زمینه ها تولید و استفاده میشوند نرم افزارهای CAE گفته میشوند. از این نرم افزارها برای آنالیز و پیش بینی رفتار قطعات و سازه ها در شرایط مختلف استفاده میشود. مهندسی به کمک کامپیوتر در شاخه های مختلفی از قبیل صنایع خودروسازی، هوانوردی، فضایی و دریایی...

بیشتر بخوانید