کنترل حرکت صنعتی

سال 2015 | 317 صفحه | ISBN: 9781118350812 | 3 MB Industrial Motion Control: Motor Selection, Drives, Controller Tuning, Applications :عنوان اصلی Dr. Hakan Gurocak :نویسنده Wiley :ناشر دانلود رمز...

بیشتر بخوانید