برچسب: موتور دیزلی

موتوری که ترکیبی از دیزل و گاز سوز است

موتورهای دیزلی به دلیل تولید گشتاور قابل توجه کارآمد هستند و همچنین از لحاظ مصرف سوخت در مقابل موتورهای گاز سوز بهینه ترند. از طرفی موتورهای گازسوز آلودگی کمتری دارند و گازهای خروجی سمی از این موتورها بسیار کم است. اما اکنون نوعی جدیدی از موتورها تولید شده است که میتواند سوخت اقتصادی دیزل را با سوخت پاک موتورهای گازسوز ترکیب کند. این موتور که HCCI نامیده میشود طبق گفته سازندگان قادر است مانند موتورهای اتو عمل کند اما احتراق سوخت آن به شیوه موتورهای دیزلی خواهد بود. در نتیجه بهترین عملکرد در خروجی بدست می آید. بزگترین مشکل در...

بیشتر بخوانید

مقایسه موتورهای دیزلی و بنزینی

مقایسه بین موتورهای دیزلی و بنزینی شامل جنبه هایی شامل کار، فشار، احتراق، سیکل، نسبت تراکم، راندمان حرارتی، سرعت موتور و هزینه های نگهداری را در بر می گیرد. در جدول زیر تفاوت های بین موتور دیزل و بنزینی لیست شده است.   موتور بنزینی موتور دیزل 1 ترکیب شدن سوخت و هوا در مرحله مکش وارد شدن فقط هوا در مرحله مکش 2 فشار در مرحله تراکم 10 بار است. فشار در مرحله تراکم 35 بار است. 4 احتراق به کمک شمع ها صورت می گیرد. احتراق تحت فشار 35 بار و دمای 600 درجه ساتیگراد صورت میگیرد. 6...

بیشتر بخوانید

خبرنامه