مکانیک سیالات پاتر

سال 2011 | 818 صفحه | ISBN: 9780495667735 | 12 MB Mechanics of Fluids :عنوان اصلی Merle C. Potter, David C. Wiggert, Bassem H. Ramadan :نویسنده Cengage Learning :ناشر دانلود رمز...

بیشتر بخوانید