فردی 28 ساله که به دلیل آسیب نخاعی دچار معلولیت شده بود هم اکنون از طریق دست مصنوعی پیشرفته ای که پروژه آن توسط دارپا از سال 2006 در جریان بود قادر است حس لامسه را درک کند. اگرچه تا کنون پیشرفت زیادی در زمینه اندام های مصنوعی صورت گرفته اما این اولین بار است که میتوان حس لامسه را به فرد منتقل کرد.


جاستین سانچز مدیر برنامه دارپا در کنفرانس خبری میگوید:

ما از طریق ایجاد مدار از دست مکانیکی به سمت مغز حس لامسه ای ایجاد کرده ایم که این کار نشان میدهد که استفاده از فناوری بایوتکنولوژی پتانسیل بالایی در ترمیم عملکرد های از کار افتاده بدن دارد.

لامسه یکی از آخرین احساسی است که ما قادر به درک آن هستیم.اگر کسی به شما یک شئ نامشخص بدهد،عصب های دست اطلاعات مختلفی از قبیل وزن،دما و صافی را از طریق بازو به سمت نخاع و سپس به مغز ارسال میکنند و ما میتوانیم تصوری را از جسمی که در دست داریم داشته باشیم. محققان کارهای دشواری را برای ایجاد توانایی لامسه در فرد انجام دادند. در برخی آزمایشات بیماران قادر بودند اندام های پروتز را فقط با فکر کردن به آن حرکت دهند. یک چیپ الکترونیکی که در مغز فرد جاسازی شده وظیفه ترجمه الکتریسیته درون قشر حرکتی مغز را به دستورالعملی برای حرکت پروتز دارد. اما اکنون مهندسی پروتز به منظور انتقال اطلاعات به سمت مغز راه جدیدی ارائه کرده است.

در این آزمایش محققان از سیم برای اتصال دست مصنوعی به چیپی که در قشر حرکتی مغز وجود دارد  استفاده کرده اند بطوریکه اطلاعات جسم از طریق سیم به سمت مغز رفته و در آنجا گردآوری میشود. این دست مصنوعی شامل یک سنسور گشتاور است که بتواند آهنگ تغییرات فشار در دقیقه را بسنجد.به این ترتیب  محققان از بیماران خواستند چشم خود را ببندند و انگشتان دست مصنوعی فرد را لمس کردند.بیماران قادر بودند یا دقت تقریبا صد درصد بفهمند که کدام انگشت و چه موقع لمس شده است.

اگرچه این دستاورد نمیتواند همه حس هایی که دست از طریق لمس در ما ایجاد میکند را انتقال دهد اما  میتواند جهشی باشد به منظور بهبود زندگی بیماران معلول در سراسر جهان.

منبع popsci