سلاح های لیزری در آینده میتوانند پهپادها و مولتی روتور های بی سرنشین را بصورت تکی یا گروهی منهدم کنند بطوریکه سرعت شلیک آنها به اندازه سرعت نور خواهد بود.

شرکت لاکهید مارتین لیزری را توسعه داده است که در نسخه اولیه بین 10 تا 30 کیلووات قدرت داشت اما اکنون تا 60کیلووات قدرت دارد. این سلاح لیزری قادر است راکت های کوچک،خمپاره ها، پهپاد ها، قایق های تند رو و اتومبیل ها را متوقف کند. اکنون پس از 40 سال تلاش مهندسان لاکهید مارتین، این شرکت در حال آزمایش این سیستم روی پهپادهای سریع و کوچک است.

1465839610771

دنیل میلر رییس بخش توسعه لیزرهای انرژی بالا در شرکت لاکهید مارتین میگوید:” تروریست ها میتوانند بصورت عملیات های کوچک تخریب های بزرگی ایجاد کنند بطوریکه با استفاده از پهپاد های کوچک و ارزان و نصب سلاح بر روی آنها قادرند به منافع آمریکا و متحدانش آسیب بزنند. این پهپاد ها به دلیل اندازه کوچکشان نمیتوان آنها را دید و رادار ها به سختی قادر به شناسایی آنها هستند و اینکه نمیتوان آنها را با سلاح های معمول هدف قرار داد.”

راب افضل رییس بخش لیزر و سنسور شرکت لاکهید مارتین در این باره میگوید:” ما اکنون به نقطه ای رسیدیم که قادریم از لیزرها به عنوان سلاح استفاده کنیم. ما سیستمی با سلاحی لیزری را توسعه دادیم که میتواند همزمان چندین هدف را شناسایی کرده و با سرعت نور آنها را مورد اصابت لیزر قرار دهد و نابود کند.این لیزر بر خلاف تصور عموم توسط چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. این دستگاه ابتدا یک پرتوی نور را به هدف می تابند سپس با پیش بینی حرکت هدف و قفل کردن روی آن، لیزر را شلیک میکند.”

وقتی هدفی نزدیک میشود این سلاح لیزری در سه مرحله آن را نابود میکند:

مرحله تشخیص

در این مرحله سیستم هدف را یافته و مسیر حرکت آن را پیش بینی میکند و پیامی را برای اپراتور در اتاق عملیات میفرستد.

مرحله شناسایی

در این مرحله اپراتور با دریافت پیام و مشاهده هدف روی نمایشگر تشخیص میدهد که هدف دوست یا دشمن است.

مرحله انهدام

اگر اپراتور هدف را دشمن تشخیص دهد، او سلاح لیزری را فعال کرده و هدف را نابود میکند.

1465839909665

این سلاح لیزری قادر است همه پهپاد های تروریست ها را با فقط یکبار شلیک نابود کند. ویدیوی زیر نحوه کار این لیزر را نشان میدهد.