ماندن در پشت ترافیک سنگین جاده ها همیشه باعث خرد شدن اعصاب و سبب خشم افراد میشود. بر اساس تحقیقات جدید، ماندن در ترافیک سبب بیماری نیز میشود بطوریکه وقتی در ترافیک گیر می‏‌کنید در معرض آلودگی هم قرار می گیرید. این تحقیقات نشان میدهد که میزان آلودگی هوای داخل اتومبیل ها در هنگام ترافیک، 40 درصد بیشتر از زمانی است که در حال حرکت هستید. علت این امر نیز واضح است؛ دسته زیادی از اتومبیل ها در یک جا با موتور روشن قرار گرفته اند و انواع آلودگی را وارد هوا میکنند و رانندگان از آن هوا تنفس میکنند.

برای گریز از این مسئله راه حلی وجود دارد که استفاده از آن شاید برای عده ای راحت نباشد. مطالعات نشان میدهد که بهترین راه برای مقابله با تنفس آلودگی در ترافیک اینست که در اتومبیل خود بنشینید و پنجره ها را ببندید و هیچگونه فن (کولر یا بخاری) را فعال نکنید. این کار باعث میشود که از هوای داخل اتاق اتومبیل استفاده کنید و از هوای آلوده بیرون تنفس نکنید.این راه حل شامل ترافیک های پشت چراغ قرمز نیز میشود. زیرا در این مواقع نیز آلودگی در اطراف شما افزایش می یابد و شما خواهان این نیستید که از این آلودگی ها تنفس کنید.

traffic-1

فارغ از این، میدانید که استفاده از دوچرخه، خودروهای الکتریکی یا هیبریدی ، استفاده از حمل و نقل عمومی و حتی پیاده روی طولانی برای رفتن به محل کار سبب میشود که از این آلودگی ها نجات پیدا کنید و ضمن حفظ سلامتی و کاهش خطر سرطان برای خود و دیگران باعث ایجاد شدن شهری پاک شوید.