تیمی از محققان روسی و آمریکایی به روشی برای ساخت نوعی آلومینیوم دست یافتند که سبک تر از آب است.

آلومینیوم هایی که بطور معمول وجود دارد به گونه ای است که وقتی وارد آب شود در آن فرو میرود. اما اخیرا تیمی از دانشگاه یوتا (USU) و دانشگاه فدرال جنوبی روسیه (SFU) موفق به ساخت آلومینیومی شدند که از آلومینیوم های معمول سبک تر است. در واقع سبک تر از آب است.

محققان با استفاده از روشهای محاسباتی، اتم های کربن یک الماس را با اتم های تتراهیدرون آلومینیوم جایگزین کردند. در نتیجه نوعی آلومینیوم کریستالی بوجود آمد که سوپرتتراهیدرال آلومینیوم نامیده شد که چگالی در حدود 0.61 گرم بر سانتیمتر مکعب دارد در حالیکه آلومینیوم های معمول چگالی 2.7 گرم بر سانتیمتر مکعب دارند.

کاربرد

این نوع آلومینیوم جدید که قابلیت شناور شدن روی آب را دارد بسیاری مزایای دیگر نیز در ارتباط با سبکی خود ایجاد کرده است. از این نوع آلومینیوم میتوان در صنایع پزشکی، ساخت سفینه های فضایی و قطعات خودرو به منظور کاهش مصرف سوخت استفاده کرد. همچنین برای ساخت راکت ها برای کاهش قیمت و مصرف سوخت و افزایش نیروی thrust بسیار مناسب است.

تیم تحقیقاتی هنوز این ماده را تولید نکردند و در نتیجه میزان استحکام و هزینه نهایی تولید این ماده نامشخص است. انتشار مقاله آنها در مجله Physical Chemistry C   آنها را به ساخت این ماده نزدیکتر کرده است. استفاده از این نوع آلومینیوم در پرینترهای سه بعدی آلومینیومی فارغ از قیمت آنها میتواند بسیار سریعتر باشد.