ارتعاشات و پایداری سیستم‌های پرتو مجتمع

سال 2016 | 166 صفحه | ISBN: 9783319367316 | 17 MB Vibrations and Stability of Complex Beam Systems...

بیشتر بخوانید