استاتیک مریام؛ ویرایش هفتم

سال 2011 | 550 صفحه | ISBN: 9780470614730 | 29 MB Engineering Mechanics: Statics, 7th edition...

بیشتر بخوانید