تحلیل ماشین ها از طریق نرم افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک

سال 2015 | 555 صفحه | ISBN: 9781118541340 | 37,7 MB Machine Analysis with Computer Applications...

بیشتر بخوانید