استفاده از هوش مصنوعی به منظور تحلیل عکس های ماهواره‌ای

به مدت نیم قرن ماهواره های جاسوسی به دور زمین میچرخند و از سطح زمین عکس برداری میکنند. اولین بار...

بیشتر بخوانید