فرآیند جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت (THERMIT WELDING) جوشکاری قطعات با استفاده از فولاد مذاب در اطراف قطعه جوش را...

بیشتر بخوانید