کلاچ ها و ترمزها؛ طراحی و انتخاب

سال 2004 | 337 صفحه | ISBN: 9780824748760 | 8,84 MB Clutches and Brakes: Design and Selection...

بیشتر بخوانید