مبانی مکانیک محیط های پیوسته

سال 2010 | 246 صفحه | ISBN: 9780521513692 | 2 MB Principles of Continuum Mechanics: A Study of...

بیشتر بخوانید