مقاومت فیبرکربن در برابر پرس هیدرولیک

فیبر کربن ماده ای است که با الیاف 5 تا 10 میکرومتر ساخته شده و عمدتا دارای اتم های کربن است. این...

بیشتر بخوانید